Fons família Raison
Fons família Raison


Charles Romeu estudiant a Tolosa. Un personatge amb mirada clara que encara no sabia el profund lligam que tindria amb Andorra.