porta-casa-de-la-vall-llibreriadepioners

Extracte de la novel·la l’Home de mirada clara.

A la portalada principal, esperaven quatre altres consellers. La porta era de fusta amb dues fulles i amb un pom de ferro forjat. Al pany, hi havia posada una clau voluminosa que va atraure la seva atenció.